Skip to Navigation

TM 74 1.0

Profil AS 75

Profil TM 74 1.0

Tříkomorový systém AS 75 je určen pro výrobu vysoce izolovaných oken a dveří s použitím antibimetalických termických mostů, které zabraňují prohýbání profilů při jejich nadměrné povrchové teplotě. Systém splňuje aktualní i budoucí normativní požadavky na termickou izolaci.

Jedná se o systém určený k výrobě vnějších konstrukcí (okna, balkónové dveře , exteriérové dveře). Díky použití hliníku jako konstrukčního materiálu získáváme estetický a trvalý vzhled, což zajišťuje dlouhodobou exploataci a umožňuje používaní těchto výrobků nejen ve veřejných objektech (školy, úřady , nemocnice, banky), ale rovněž v soukromém sektoru.

Jako výplně lze využít všech typů skel, AI-panelů, sádrokartonů, nábytkářských nebo polykarbonátových desek v rozmezí od 25-50 mm. Estetické hodnoty jsou podtrženy kvalitní povrchovou úpravou v podobě nanesených polyesterových barev, po chemické předúpravě chromatováním nebo eloxováním.

Nabízená je celá paleta RAL (cca 180 barev) a eloxování v rozpětí CO-C35.